VietNam Fashion Academy

Các chương trình & khóa học

6,000,000đ
Khóa Học Căn Bản
Giới thiệu khóa họcKhóa Học Căn Bản dạy các kỹ năng làm Rập Basic - Rập Gốc cho các sản phẩm thiết k
6,000,000đ
Khóa Học Trung Cấp
Giới thiệu khoá họcKhóa Học Căn Bản dạy các kỹ năng làm Rập Basic - Rập Gốc cho các sản phẩm thiết k
6,000,000đ
Khóa Học Nâng Cao
Giới thiệu khóa họcKhóa Học Căn Bản dạy các kỹ năng làm Rập Basic - Rập Gốc cho các sản phẩm thiết k
6,000,000đ
Khóa Học Kỹ Thuật Thời Trang Cao Cấp
Dựa trên nên tảng của 03 khóa học kỹ thuật thời trang từ căn bản đến nâng cao. Các khóa học kỹ thuật
6,000,000đ
Kỹ Thuật May Thời Trang Cao Cấp
Chương trình kỹ thuật đường may cao cấp sẽ giúp các bạn học viên rèn luyện, hiểu rõ các nguyên tắc,