Giảng viên

Giảng Viên Mr. J Nguyễn (Nguyễn Trọng Hiếu Nghĩa)
Giảng viên J Nguyễn với hơn 10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực bán hàng thời trang cao cấp, xây dựng chiến lược bán lẻ