VN EN
Khóa học
6,000,000đ
Khóa học Fashion Marketing
Khoá học giúp bạn hiểu rõ về cách phân tích thị trường, người dùng để từ đó xây dựng chiến lược tiếp thị ở các kênh truyền thông.
8,000,000đ
Khóa học Kinh Doanh Thời Trang
Khoá học giúp bạn hiểu về thời trang, xây dựng một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay
6,000,000đ
Chương trình Xác Định - Get Into Fashion
Chương trình giới thiệu này được thiết kế cho bất kỳ ai quan tâm đến thời trang mà không cần kinh nghiệm trước.
6,000,000đ
Khoá học Sáng Tạo Thời Trang
Khoá học đi sâu vào việc khai thác các kỹ năng thực tế để ứng dụng vào thiết kế, đưa ra những chỉ đạo nghệ thuật (Art direction)
6,000,000đ
Khoá học Sắp Xếp & Trưng Bày Hàng Hoá
Chương trình cung cấp các kiến thức để xây dựng một Chiến lược bán hàng trực quan, hiểu về các yếu tố ảnh hưởng và nghệ thuật thị giác.
6,000,000đ
Khoá học Văn Hoá - Di Sản Việt Nam
Chương trình cung cấp kiến thức cũng như cái nhìn sâu sắc, trí tuệ về Văn hóa và Di sản Việt Nam và kết nối ý tưởng để tiếp cận văn hóa vào thời trang
6,000,000đ
Khoá học 7 Môn Học Khai Phóng - Liberal Arts
Chương trình giúp người học đạt được sự am tường nhất định về cả thế giới tự nhiên lẫn xã hội xung quanh thông qua hiểu về ngôn ngữ, nghệ thuật.
6,000,000đ
Khóa học Fashion Communication
Khoá học giúp bạn hiểu rõ & phân tích nguyên tắc ngôn ngữ truyền đạt khi thực hiện một chiến dịch truyền thông, tối ưu quá trình giao tiếp của thương hiệu với khách hàng
6,000,000đ
Khóa học Fashion Branding
Khoá học giúp bạn xây dựng định vị, câu chuyện cho thương hiệu. Cách để tạo sự hấp dẫn riêng biệt và sự nhất quán khi xây dựng chiến lược
6,000,000đ
Khóa học Chiến Lược Bán Hàng Thời Trang
Khóa học đi sâu các cách thức tạo nên chiến lược cũng như phân tích môi trường, xây dựng khả năng bán hàng thời trang cho nhiều phân khúc.
6,000,000đ
Khóa học Văn Hóa Việt Trong Thời Trang
Khoá học sẽ mang đến bạn các kiến thức nghiên cứu và phát triển của thời trang Việt trong 1,000 năm của những thay đổi và phát triển.
6,000,000đ
Khóa học Lịch Sử Thời Trang & Chất Liệu
Khoá học sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng thiết yếu và là môn học tối thiểu mà bạn phải học để phát triển tư duy về thời trang. Vì lịch sử là một phần của sự phát triển.