VietNam Fashion Academy

CÁC CHƯƠNG TRÌNH & KHÓA HỌC

Hot
5,000,000 đ
Khóa Học Căn Bản
Khóa Học Căn Bản giảng dạy các kỹ năng làm Rập Basic - Rập Gốc cho các sản phẩm thiết kế. Hiểu về các quy tắc thông số, số đo, tỉ lệ cơ thể trong thiết kế thời trang.
Hot
5,000,000 đ
Khóa Học Trung Cấp
Khóa Học Kỹ thuật thời trang trung cấp sẽ đi sâu về các kỹ năng về  rã rập.Quan trọng nhất trong khóa học Kỹ thuật rập trung cấp là kỹ năng tạo form dáng.
Hot
5,000,000 đ
Khóa Học Nâng Cao
Khoá Học Kỹ thuật rập Nâng Cao các bạn sẽ được hướng dẫn về cách hoàn thiện một bộ rập và hoàn thành sản phẩm thiết kế thời trang.
6,000,000 đ
Khóa Học Kỹ Thuật ThờiTrang Cao Cấp
Các khóa học kỹ thuật thời trang cao cấp sẽ giúp học viên đi sâu tìm hiểu về các kỹ thuật chuyên môn thông qua một số mẫu chi tiết được thiết kế riêng cho từng khóa học
3,000,000 đ
Kỹ Thuật May
Miễn phí, được dạy song song với lớp kỹ thuật nếu học viên đăng ký 3 khóa học Căn bản- Trung cấp - Nâng cao