VietNam Fashion Academy

CÁC CHƯƠNG TRÌNH & KHÓA HỌC

6,000,000 đ
Diễn Họa Trong Styling Và Tư Duy Thiết Kế
Giảng viên: Giáo Sư Nancy Riegelman
Hot
6,000,000 đ
Quản Trị Thời Trang Cao Cấp Và Dự Đoán Xu Hướng
Giảng viên: Eddy CS Fung
5,000,000 đ
Cuộc Phẫu Thuật Văn Hóa Thời Trang
Giảng viên: Giáo sư Amanda Hallay