VietNam Fashion Academy

SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN

Quản Trị Thời Trang Cao Cấp & Dự Đoán Xu Hướng
Workshop Nancy Riegelman
Con đường thời trang cao cấp - Sir Ngô Kim Khôi
Sản phẩm của học viên
Học Viên Khóa 2019
3 day beauty of yesterday
2 day beauty of yesterday
1 day beauty of yesterday
Vẽ kỹ thuật chuyên môn trong thời trang
Cách sử dụng các màu sắc
Vẽ phát triễn ý tường thiết kế thời trang
VFA Study Tour - BANGKOK
Hoc viên khóa 2018