VN EN
Thư viện
Napping
Napping
Napping không liên quan gì đến “nghỉ trưa”. Trong thời trang, napping là kỹ thuật hoàn thuật hoàn thiện (finishing technique), khi các sợ vải ngắn được nâng lên khỏi bề mặt vải (kỹ thuật làm vải bông). Để napping, người ta chà vải hay sử dụng một loại máy được bọc một lớp dây răng mịn, làm bông các sợi vải mà không làm rối chúng.